Tuesday, November 12, 2002

2 bias

Apakah bahasa yang di dalamnya kita telah berbicara sepanjang waktu? Di dalamnya telah tenggelam rangkaian benak dalam untai keteraturan lambangnya. Menjalin sebuah “mengerti”, seperti rangkai kata kata yang mengalir di ujung jemari ini menderas dari penguraian lambang yang bergolak tak lelah di mata air benak. Mata air benak yang rasanya telah sebegitu lama mengalir renta lebih dari lambang lambang aksara
Bahasa. Apakah lambang lambang dan simbol yang kita kibarkan di lembar lembar ini telah membangun kerajaan manusia berabad abad lamanya. Menjadi benang penjalin abstrak dengan materi, mencerita berbagai imaji dan menyulut mimpi mimpi. Atau datar memahami simpul simpul peristiwa hidup yang terikat mati di utas tali waktu kehidupan yang berputar, walau kita akan mati di tengah jalan sebelum ia berputas kembali.
Apakah yang kau baca dari lambang lambang yang kurangkaikan untukku sendiri memahami? Sementara lambang lambang ini tiada daya mengungkapkan dan mengenali segala yang bukan materi, sempurna untuk kita slaing memahami.